Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 09-08-2023

Welkom bij Rollsbaitboats! Hieronder vindt u onze verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop en gebruik van onze producten. Door een bestelling te plaatsen bij Rollsbaitboats, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Bestellingen en Betalingen:

1.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website.

1.2 De prijzen van onze producten zijn zoals vermeld op onze website.

1.3 Betalingen moeten worden gedaan volgens de betalingsmethoden die beschikbaar zijn gesteld op het moment van aankoop.

1.4 Rollsbaitboats behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, geheel naar eigen goeddunken.

2. Verzending en Levering:

2.1 Verzending wordt gedaan naar het door de klant opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige verzendgegevens.

2.2 Rollsbaitboats streeft ernaar om bestellingen binnen de geschatte levertijd te bezorgen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen die buiten onze controle vallen.

2.3 Verzendkosten worden in rekening gebracht volgens het geldende tariefschema.

3. Retourneren en Garantie:

3.1 Defecte of beschadigde producten moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden gemeld. Rollsbaitboats zal passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen.

3.2 Onze producten zijn gedekt door een garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Raadpleeg onze garantievoorwaarden voor meer informatie.

3.3 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd met voorafgaande goedkeuring van Rollsbaitboats en moeten in de originele staat en verpakking worden geretourneerd.

4. Intellectuele Eigendom:

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze producten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, logo’s en merken, blijven eigendom van Rollsbaitboats.

4.2 Klanten mogen onze intellectuele eigendom niet kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rollsbaitboats.

5. Aansprakelijkheid:

5.1 Rollsbaitboats is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door het gebruik van onze producten.

5.2 De totale aansprakelijkheid van Rollsbaitboats, ongeacht de oorzaak van de claim, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat is betaald voor het betreffende product.

6. Toepasselijk Recht en Geschillen:

6.1 Deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

6.2 In geval van een geschil tussen de klant en Rollsbaitboats, zullen beide partijen streven naar een minnelijke schikking. Als dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Dendermonde.

Door een bestelling te plaatsen bij Rollsbaitboats, verklaart de klant deze verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en ermee in te stemmen gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden hierin vermeld.

Neem contact met ons op via het contactformulier voor eventuele vragen of opmerkingen over deze voorwaarden. Wij danken u voor uw vertrouwen in Rollsbaitboats!